studio torresi - Adrianopoli, teatro romano
studio torresi - progetto
studio torresi - Grottammare alto
studio torresi - recupero ex ospedale Grottammare
studio torresi - Gjirokastra, castello

Lingua

Segui studio torresi

Feed Linked In Twitter YouTube

Houzz

Curriculum Vitae

bandiera ita Bandiera en

News ed eventi

 

Ky Publikim ben pjese ne nje projekt kooperimi te decentralizuar te ideuar nga Rajoni Marche dhe te kofinancuar nga Ministria e Puneve te Jashtme me fondet e ligjit n. 84/01. Projektet e kooperimit te decentralizuar jane rezultati i inter-relacionit midis administratave dhe shoqerive civile lokale te secilit vend.
Nga njera ane kerkesat per nderhyrje dhe bashkepunim te subjekteve qe kerkojne partnere ne gjendje qe ti ndihmojne ne nje rruge zhvillimi dhe modernizimi qe ata vete kane ndermarre.
Nga ana tjeter, kompetencat territoriale te subjekteve qe jane duke eksperimentuar prej kohesh rruge te ngjashme organizimi ekonomik, social dhe civil.
Eshte e padobishme te thuhet qe kooperimi i decentralizuar duhej te ishte i karakterizuar nga aftesia e evitimit te mbivendosjeve dhe te imponimeve: ai eshte ne praktike, nje takim dhe nje ndermjetesim midis dy prospektivave.
Eksperienca e Rajonit Marche ne sektorin e planifikimit urbanistik, per ata qe punojne per zhvillimin e komuniteteve lokale ne Shqiperi, perben atehere, jo nje model per te eksportuar, por nje instrument referimi per nje formacion me te pershtatshem te teknikeve shqiptare ne gjendje qe te operojne ne kete sektor.
Ketij fakti i duhet shtuar rendesia e perbere nga momentet e rritjes per operatoret dhe per konsulentet italiane vazhdimisht ne konfront me tekniket pertej detit.
Planifikimi territorial, i realizuar nepermjet fazes preliminare te aerofotogrametrise dhe projektimit pasues te Planit te Rekuperimit te Qendres Historike dhe te Planit te Pergjitshem Rregullator me te cilet qytetet nuk jane te pajisur, perben nje hap vendimtar drejt objektivit strategjik per tu garantuar komuniteteve nje zhvillim te pranueshem ne armoni me resurset e tyre natyrore.
Tentativa eshte ajo e kapercimit te problemeve te veshtira te lidhura me mungesen e ruajtjes se territorit, me skarsitetin e resurseve per nderhyrjet e rekuperimit, me kompleksitetin e proçedurave burokratike dhe me degradimin e paevitueshem te ndertesave historike.
Njohja, studimi, projektimi,perdorimi i teknikave te duhura te nderhyrjeve dhe te proçedurave konforme me standartet evropiane, mbeshtetja, formimi dhe konsolidimi i nje Zyre Plani e pajisur me teknologji te avancuara informatike, jane mjetet me te cilat eshte punuar ne optiken e nje rritje te administratoreve lokale, te pjesemarrjes te qyetareve nepermjet aktivizimit te te gjithe komponenteve te shoqerise civile, nga punetoret e sektorit te ndertimit tek tekniket projektues dhe shoqatat, me qellim qe Shqiperia te jete ne gjendje te projektoje vete te ardhem e qyteteve te saj.
Kooperimi italian, prej kohesh ka bere kooperimin e decentralizuar dhe bashkepunimin midis administratave lokale, nje nga pikat kyçe te axhendes se tij ne Shqiperi, me qellim implementimin e politikes se marreveshjes dhe bashkepunimit midis dy vendeve.
Promovimi i zhvillimit te pranueshem dhe koordinimi i veprimeve te rritjes dhe mbrojtes se territoreve dhe te pasurise historiko-artistike te te gjithe zones Adriatik -Jon, ngelet nje nga pikat stabel te politikes se Italise.

Ambasadori i Italise ne Shqiperi
Massimo Attilio Iannucci

 

studio torresi

Via A. Murri 35 - 63900 Fermo, Italy
Tel.: +39 0734622950 - Fax: +390734 623948
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
P.Iva 01592570442

partners

Powered by JoomlaGadgets

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com