studio torresi - Adrianopoli, teatro romano
studio torresi - progetto
studio torresi - Grottammare alto
studio torresi - recupero ex ospedale Grottammare
studio torresi - Gjirokastra, castello

Lingua

Segui studio torresi

Feed Linked In Twitter YouTube

Houzz

Curriculum Vitae

bandiera ita Bandiera en

News ed eventi

 

GjirokastraKUADRI I PERGJITHSHEM
Per te kuptuar dhe analizuar karakteristikat e territorit te Rajonit dhe te Bashkise se Gjirokastres, eshte e nevojshme te percaktojme ne nje kuader te pergjithshem, se si territori shqiptar perfshihet ne mes te kuadrit te gjere dinariko-ballkanik.
Nga kendveshtrimi orografik, nuk vihen re karaktere te thjeshta dhe unitare, prandaj mund te dallohen nje seri e tere sub-rajonesh, qe i referohen nje game te gjere peisazhesh natyrale; nje alternim ultesirash - fushash, lugina dhe pellgje - si dhe relievesh jashtezakonisht te thyera - rafshnalta, vargmale dhe grumbuj malore.
Territori i Qarkut te Gjirokastres ben pjese ne krahun perendimor te "nenrajonit malor meridional".
Nje rajon i tille perfshin nje strukture te perbere nga vargmale paralele, qe shkojne nga Veriperendimi ne Juglindje, dhe qe pershkohen nga lugina me perberje variabile, te skalitura nga nje rrjet hidrografik shume i zhvilluar, lumenjte e te cilit pergjithesisht kane prurje domethenese.
Territori i qarkut te Gjirokastres, persa i perket elementeve morfologjik rajonale, karakterizohet nga dy vargje malore; nga te cilet, ai perendimor perben vazhdimin e vargut malor te Kurveleshit dhe ka nje lartesi topografike qe vjen duke u ulur nga veriu ne Jug, duke arritur lartesine maksimale ne majen e Kishajt, ndersa ai lindor perben vazhdimin e vargut malor te Lunxherise dhe ne te dallohen Mali i Lunxherise dhe me ne jug ai i Buretos.
Lartesine maksimale ky varg malor e arrin ne majen e Lalucit.
Keto vargje malore pershkohen nga nje lugine e gjere, e hapur, nga Lumi Drino.
Ne vecanti, zona e Qendres Historike te Bashkise se Gjirokastres, lokalizohet ne territorin e percaktuar nga koordinatat e meposhteme:

  • x: 44°37'100" 44°39'600"
  • y: 44°26'000" 44°28'900"

KARAKTERET E PERGJITHSHME GJEOLOGJIKE.
Rilevimi gjeologjik i hapesires eshte kryer me shkallen 1 : 2.000; hartografia baze perbehet nga Hartografia Teknike Bashkiake (me shkalle 1 : 5.000) dhe perfshin nje hapesire shume te gjere rreth Qendres Historike.
Metodologjia e rilevimit konsiston ne kryerjen e nje numri sa me te madh percaktimesh gjeolitike mbi sedimentet detare, qe perbejne nenshtresen (terreni primar), per te rindertuar perberjen strukturore lokale, per te hartografuar shtresat mbuluese, duke dalluar perberjen litologjike perkatese.
Gjate rilevimit, depozitimet pluiviale, jane hartografuar vetem nese kane patur trashesi me te madhe se nje meter, ne te gjitha rastet e tjera formacioni detar eshte konsideruar si i mireqene.
Sedimentet detare te papershkueshme (terreni primar) jane hartografurar se bashku; ne menyre qe te dalloheshin njesite e ndryshme litostratografike eshte ndjekur metoda depozicionale qe ka te beje me shtresat e padepertueshme te Mutti dhe Ricci Lucchi (Sedimentologjia - pjesa III - F. Ricci Lucchi, 1980); fillimisht u zbatuan kriteret e raportit rere/qime kafshesh dhe te trashesise se shtresave.
Vezhgimet gjeomorfologjike kane ndihmuar ne rilevimin gjeologjik, vecanerisht ne percaktimin e formave te prejardhura nga ndikimi dhe/ose kontrolli i litologjise mbi gjeomorfologjine.
Rilevimi i drejtperdrejte i njesive detare dhe njohja me elementet strukturore (thyerjet), eshte penguar shume nga urbanizimi dhe nga aktiviteti antropik ne pergjithesi; per kete arsye, ne disa vende, percaktimi i njesive litostratografike dhe elementeve tektonike eshte kryer ne menyre subjektive.
Një njohje më e hollësishme e hapësirës në studim është marrë nëpërmjet analizave me te sofistikuara te kampioneve te marra nga terreni, te ushtruara gjate ndërhyrjeve qe lidhen ngushte me aktivitin ndertues, si gjatë proçesit të ndertimit dhe per ato qe nuk janë realizuar ende.
Kuadri struktural i pergjithshem eshtë verifikuar edhe nëpërmjet realizimit te seksionimeve gjeologjike perkatese.

....

Claudio CARDUCCI

 

studio torresi

Via A. Murri 35 - 63900 Fermo, Italy
Tel.: +39 0734622950 - Fax: +390734 623948
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
P.Iva 01592570442

partners

Powered by JoomlaGadgets

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com